Napisali smo funkcije

presek_premic.m

simetrala.m

simetrala_kota.m

narisi_trikotnik.m

Funkcija narisi_trikotnik.m nariše nariše trikotnik skupaj z očrtano in včrtano krožnico in za delovanje potrebuje ostale tri funkcije.

Posnetek vaj

Last modified: Sunday, 25 October 2020, 7:49 PM