Namen predmeta APS1 je naučiti udeležence algoritmičnega razmišljanja. Ukvarjali se bomo s pravilnostjo in učinkovitostjo algoritmov. Spoznali bomo več osnovnih algoritmov in z njimi povezanih podatkovnih struktur, ki bodo predstavljali našo osnovno orodjarno. Poleg tega bodo služili kot primeri, na katerih se bomo učili načrtovanja ter analiziranja algoritmov in podatkovnih struktur. S konkretnimi implementacijami zasnovanih idej pa bomo utrjevali in poglabljali znanje programiranja.