"Pozdravljena
Tina Maze. Mi lahko zaupaš kje skrivaš svoje smuči?". Aha, pod modrim
cilindrom. Tega pa sem že prej srečal, potem, ko sem Petru Prevcu dostavil
njegovo čelado. Najbolje, da se vrnem nazaj, poiskati moram pravo pot. Bolje
bo, da zavijem levo, ker bom prej na cilju, pa še dlje od ovir se bom peljal.
Še njej dostavim njen predmet, pa bom izpolnil mojo nalogo dostavljavca."

Razmišljanje, kot bi
ga ob reševanju kompleksne naloge lahko zapisal človek, je lahko prav podobno
sklepanju računalniškega programa. Seveda, inteligentnega. Inteligentne agente
sestavljajo moduli za umetno zaznavanje (uporaba senzorjev, obdelava signalov,
razpoznavanje predmetov, interpretacija slik, lokalizacija v prostoru), ter
moduli za vodenje, taktično ter strateško sklepanje in učenje. Tako kot ljudje
lahko inteligentni računalniški agenti med izvajanjem nalog zaznavajo okolico,
eksperimentirajo, se učijo in spoznanja uporabljajo pri reševanju prihodnjih
nalog. Pri predmetu Razvoj inteligentnih sistemov bomo spoznali, kako iz
programskih modulov za umetno zaznavanje in umetno inteligenco take agente
sestavimo in uporabljamo. Naučili se bomo, kako za dani problem izberemo prave
metode in kako te povežemo tako, da bodo agentovi podsistemi delovali
usklajeno.

Predmet bo izrazito
praktičen, rešitve bomo implementirali in jih integrirali na pravih robotskih
platformah v robotskem operacijskem sistemu ROS. Delali bomo z mobilnimi
roboti, ki smo jih sestavili iz avtonomnega sesalca iRobot Roomba, RGBD kamere
Kinect ter nekaj druge elektronike. Roboti bodo morali

Such type
of communication and reasoning is needed to solve complex tasks, such as the
one described above. We, humans, are very good in performing such types of
tasks, however intelligent robots are capable of such behavior as well. Such
intelligent agents consist of modules for machine perception (the use of
sensors, signal processing, object recognition, image interpretation, localization),
as well as modules for control, tactical and strategic reasoning and learning. Similarly
as humans, the intelligent robot systems can also perceive the environment,
experiment, learn, and apply the acquired knowledge for solving the tasks in
the future.

The course
is very practically oriented with the emphasis on the hands-on experience. The
solutions will be implemented and integrated on real robotic platforms using
the Robot Operating System, ROS. We will work with mobile robots, which we
built from the robot vacuum cleaner iRobot Roomba, the RGBD camera Kinect and other
electronic parts. The robots will have to autonomously solve complex tasks,
such as the delivery task described above. And of course, to make the development
of such robots even more interesting and challenging, the robots developed by the groups of
students will compete between themselves in a real robot competition. Let
the best robot win!