Tehnološki napredki v računski moči malih in velikih računalnikov so v zadnjem času omogočili razvoj številnih možnosti za inteligentne aplikacije, ki vključujejo realnočasno procesiranje videoposnetkov na mobilnih napravah, avtonomne video nadzorne sisteme, vmesnike človek-stroj, avtonomna vozila, in avtomatsko analizo športnih iger. Predmet Aktualno raziskovalno področje II -- "Napredne metode v računalniškem vidu", ki se izvaja v angleščini, nudi pregled modernih metod za interpretacijo vizualne informacije s poudarkom na gibanju in sledenju objektov. V predmetu bomo obdelali metode izračuna optičnega toka, metode sledenja objektov, vizualne modele, dinamične modele, rekurzivne Bayesove filtre (Kalmanov filter in filter z delci) ter obdelali pristope načrtovanja in evaluacije sledilnikov. Pregledali bomo rezultate zadnjih najpomembnejših tekmovanj na tem področju, kot sta VOT. Predmet vključuje praktično uporabo metod, ki so jih študentje spoznali pri optimizaciji, numerični matematiki, algebri in analizi. Študentje, ki bodo uspešno zaključili predmet, bodo poznali glavne tehnike za izdelavo sledilnikov za sledenje poljubnih objektov v video posnetkih.