Predmet vsebuje različne napredne teme s področja zaznavanja gibanja z metodami računalniškega vida. Konkretna vsebina se bo letno prilagajala trendom na tem hitro razvijajočem se področju. Trenutne aktualne teme obsegajo:
1.    Pregled področja ocenjevanja gibanja in aplikacije.
2.    Ocenjevanje optičnega toka z metodami najmanjših kvadratov.
3.    Ocenjevanje optičnega toka z variacijskim računom.
4.    Sledenje s parametrično predlogo po postopku Lucas-Kanade.
5.    Sledenje s histogrami po postopku srednjega premika (Mean Shift).
6.    Sledenje s stohastično optimizacijo po postopku križne entropije.
7.    Rekurzivni Bayesovi filtri za sprotno ocenjevanje stanj.
8.    Sledenje s Kalmanovim filtrom.
9.    Sledenje s filtri z delci.
10.    Sledenje deformabilnih objektov s konstelacijskimi modeli.
11.    Metodologije primerjave sledilnikov.
12.    Sledenje s klasifikacijo.
13.    Metode dolgoročnega sledenja z detekcijo.