Communications Protocols and Network Security: All participants

Filters

Uvod v predmet

Folder Folder Predavanja

Zagon stroja

Folder Folder Predavanja

Nadzor in upravljanje z omrežji

Folder Folder Predavanja

Promet za aplikacije v stvarnem času

Folder Folder Predavanja

Razpošiljanje - Multicast

Folder Folder Predavanja

Varnostni elementi omrežij

Folder Folder Predavanja

Avtentikacija, avtorizacija in beleženje - AAA

Folder Folder Predavanja

Podatki za delovanje omrežja

Folder Folder Predavanja

Družina IEEE 802

Folder Folder Predavanja