Topic Name Description
Page Opis vsebine predmeta, načina ocenjevanja ter termina izvajanja

Cilj predmeta je seznanitev študentov s ključnimi vsebinami organizacije in managementa in jim tako omogočiti uspešno opravljanje managerske funkcije v podjetjih in zavodih.


Na vajah študenti s praktično pripravo poslovne in finančne analize izbranega podjetja utrdijo na predavanjih pridobljeno teoretično znanje in koncepte o vrednotenju in kakovosti podjetij (ocena: buy, hold, sell) ter njihovih uprav (ocena: dobra, povprečna, slaba uprava) . S tem namenom študenti delajo v skupinah po 1-2 člana. Na koncu predmeta sledi prezentacija pripravljenih poslovnih načrtov.


Kriteriji ocenjevanja:

1. Izpit = 50 točk ali 1 + 2 kolokvij (na vsakem kolokviju je potrebno doseči vsaj 12,5 točke) = 50 točk
2. Seminarska = 50 točk

Točkovanje:

Točke:  Ocene:

90-100  10

80-89,99  9

70-79,99  8

60-69,99  7

50-59,99  6


Predmet se izvaja v poletnem semestru.


Za dodatne informacije pišite na tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si

Gradivo Folder Prosojnice za predvanja

Pozdravljeni,


pripenjam prosojnice za letošnja predavanja. Se vidimo jutri.


LP
Tomaž

Folder Prosojnice za vaje

Pripenjam gradivo za vaje.


LP
Tomaž

Folder Članek o moči ameriških elit

Pozdravljeni,


objavljam članek o katerem je tekel govor danes na predavanjih.


LP
Tomaž

Folder Slovarček slovensko-angleških ključnih terminov za seminarsko

Pozdravljeni,


pripenjam slovarček najpogosteje uporabljanih terminov v angleških finančnih poročilih.


LP
Tomaž

Folder Tabela za izračun finančne neodvisnosti

Pozdravljeni.


pripenjam tabelo, ki smo jo danes uporabljali na predavanjih.


LP
Tomaž

Folder Literature for Erasmus students

Dear all. Here is the literature you need to study for the exam and a sample exam.


Regards,

Tomaž