Week Name Description
Page Pravila predmeta
Pravila
Page Kaj namestiti na svoj računalnik
Seznam primernih razvojnih okolij za Python
Page Poganjanje testov
Page Knjige in spletne strani
Literatura
File Zbirka rešenih nalog (večni osnutek)
.
URL Spletne vaje
File Stran s seznamom besed
File Testi
URL Arhiv zapiskov

Za ogled in poganjanje na vašem računalniku. Zahteva nameščen Jupyter notebook.

URL Github repozitorij

Za statičen ogled v brskalniku

URL Binder

Za poganjanje in preskušanje v brskalniku, brez nameščanja lokalnega Pythona in Jupytra. (Spremembe se ne shranijo, temveč izginejo po 30 minutah neuporabe!)

Izrazi, spremenljivke, funkcije, prvi program. URL Zapiski
Page Naloge
Page Naloga: Dva programa, ki bi ju bilo treba popraviti
.
Page Rešitev
.
Datoteke, zanke in pogoji URL Zapiski (osnutek)
Page Vaje iz branja datotek, zank in pogojev
File Datoteke
File drazba.txt
File drazba-dolga.txt
URL Rešitev
Metode nizov; Slovarji URL Kako računalnik shrani besedilo
URL Metode nizov
URL Slovarji
File Datoteka kolesa.txt (za primere v zapiskih)
Page Vaje iz slovarjev
File vremenske-postaje.zip
URL Rešitev
Seznami in terke URL Seznami
URL Terke
Page Vaje
URL Rešitev
Zanka `while` URL (Tokrat bolj kratki) Zapiski
Funkcije URL Zapiski
Page Vaje
File Testi
URL Rešitev
Množice URL Zapiski
Moduli URL Zapiski
Page Vaje
File vreme-po-sloveniji.zip
File Testi
URL Rešitev
Oblikovanje nizov; Pisanje datotek URL Oblikovanje nizov
URL Pisanje datotek (in še nekaj o branju)
Page Vaje
File Testi in podatki
URL Rešitev
Izpeljani seznami, slovarji, množice; generatorji URL Zapiski

V teh zapiskih je napisano precej več, kot sem pokazal na predavanju. Teh stvari ni treba nujno znati za izpit, očitno pa vam lahko zelo poenostavijo delo.

Page Naloge
File Testi
Numpy URL Osnove numpy-ja
URL Daljši, bolj tehnični zapiski (s študija Računalništvo in informatika)

Zapiski ne sovpadajo s predavanji: gredo čez iste dele Numpy-ja, vendar bolj sistematično, medtem ko so bila predavanja organizirana okrog primera (da ne izpadejo kot "katalog Numpy-ja"). Primer je v drugih zapiskih.

Page Vaje
URL Numpy - nadaljevanje
Page Vaje
URL Rešitev
URL Analiza podatkov in risanje
URL Rešitev
Rekurzivne funkcije URL Zapiski (rekurzivne funkcije na seznamih)
URL Starejši zapiski na to temo

(vsebina se večinoma, a ne povsem, prekriva z novimi)

Page Rekurzivne funkcije na rodbinskem drevesu
Page Naloge
File Testi
Page Naloge (zahtevnejše)
File Testi
Page Naloge - ponovitev
File Testi - ponovitev
Page Rekurzivni izpis seznamov
-
File Testni primeri
.
Page Kraji in reči
File Testni primeri
Page Megleno gorovje
File Testi
Page Novakovi
File Testi
Page Novakovi starši
File Testi
Page Adamovo potomstvo
File Testi
Page Premoženje Novakovih
File Testi
Page Rim (nadaljevanje naloge Nim)
File Testi
Page Orbite
File Testi
URL Ne maram lihih šteil
File Testi
URL Kalibracija laserja
File Testi
URL Specops
File Testi
URL Rešitev