Week Name Description
Page Kje bo potekal seminar?
Page Kam naj grem na kosilo?
URL Zgodovina Androida

Uvodno predavanje o zgodovini Androida.

URL Materiali iz delavnice

Na spletnem naslovu se nahajajo materiali iz delavnice.

URL Repozitorij projektov in aplikacij