Weekly outline

 • General

  PREVAJALNIKI IN NAVIDEZNI STROJI


  Obveznosti:

  Da študent opravi predmet Prevajalniki in navidezni stroji 2, mora

  • obvladati snov, ki je predstavljena na predavanjih in vajah;
  • uspešno opraviti domače naloge (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk);
  • uspešno mora opraviti izpit (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk).

  Domače naloge:

  Domače naloge so predstavljene na predavanjih, na vajah se pogovorimo o načinu reševanja. Oddati jih je potrebno do roka, kasnejših oddaj se ne popravlja in ne ocenjuje. Domače naloge se popravlja na vajah v prisotnosti študenta; v kolikor študent na vajah ni prisoten, izgubi pravico do obrazložitve ocene in pravico do pritožbe na oceno.

  Izpit:

  Izpit je preizkus znanja, ki se opravlja na računalniku, traja 90 min in obsega 3 programerske naloge, ki temeljijo na rešitvah domačih nalog.  Literatura ni dovoljena.
  Na koncu izpita se rešitve pregledajo v navzočnosti študenta ali študentke, ki jih mora znati ustrezno razložiti, poleg tega pa lahko pričakuje še kakšno splošno vprašanje s področja prevajalnikov.

  Ocena:

  Končna ocena je povprečje ocene domačih nalog in izpita.


  Literatura:

  1. Andrew W. Appel, Jens Palsberg. Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2002.
  2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), Addison-Wesley, 2007.
  3. John R. Levine: Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

 • 17 February - 23 February

  UVOD

  • 24 February - 1 March

   LEKSIKALNA ANALIZA

  • 2 March - 8 March

   SINTAKSNA ANALIZA

  • 9 March - 15 March

   SINTAKSNA ANALIZA

   • 23 March - 29 March

    SEMANTIČNA ANALIZA

   • 30 March - 5 April

    SEMANTIČNA ANALIZA

    • 6 April - 12 April

     SEMANTIČNA ANALIZA


    • 13 April - 19 April

     KLICNI ZAPISI IN DOSTOPI DO SPREMENLJIVK

    • 20 April - 26 April

     GENERIRANJE VMESNE KODE (1. del)

     • 27 April - 3 May

      GENERIRANJE VMESNE KODE (2.del)

      • 4 May - 10 May

       LINEARIZACIJA VMESNE KODE