Tedenski oris

 • Splošno

  PREVAJALNIKI IN NAVIDEZNI STROJI


  Obveznosti:

  Da študent opravi predmet Prevajalniki in navidezni stroji 2, mora

  • obvladati snov, ki je predstavljena na predavanjih in vajah;
  • uspešno opraviti domače naloge (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk);
  • uspešno mora opraviti izpit (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk).

  Domače naloge:

  Domače naloge so predstavljene na predavanjih, na vajah se pogovorimo o načinu reševanja. Oddati jih je potrebno do roka, kasnejših oddaj se ne popravlja in ne ocenjuje. Domače naloge se popravlja na vajah v prisotnosti študenta; v kolikor študent na vajah ni prisoten, izgubi pravico do obrazložitve ocene in pravico do pritožbe na oceno.

  Izpit:

  Izpit je preizkus znanja, ki se opravlja na računalniku, traja 90 min in obsega 3 programerske naloge, ki temeljijo na rešitvah domačih nalog.  Literatura ni dovoljena.
  Na koncu izpita se rešitve pregledajo v navzočnosti študenta ali študentke, ki jih mora znati ustrezno razložiti, poleg tega pa lahko pričakuje še kakšno splošno vprašanje s področja prevajalnikov.

  Ocena:

  Končna ocena je povprečje ocene domačih nalog in izpita.


  Literatura:

  1. Andrew W. Appel, Jens Palsberg. Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2002.
  2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), Addison-Wesley, 2007.
  3. John R. Levine: Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

 • 18. februar - 24. februar

  UVOD

  • 25. februar - 3. marec

   LEKSIKALNA ANALIZA

  • 4. marec - 10. marec

   SINTAKSNA ANALIZA

  • 11. marec - 17. marec

   SINTAKSNA ANALIZA

   • 18. marec - 24. marec

    ABSTRAKTNA SINTAKSA

   • 25. marec - 31. marec

    SEMANTIČNA ANALIZA

   • 1. april - 7. april

    • 8. april - 14. april

     SEMANTIČNA ANALIZA

    • 15. april - 21. april

     KLICNI ZAPISI IN DOSTOPI DO SPREMENLJIVK

    • 22. april - 28. april

     GENERIRANJE VMESNE KODE (1. del)

     • 29. april - 5. maj

      GENERIRANJE VMESNE KODE (2.del)

      • 6. maj - 12. maj

       LINEARIZACIJA VMESNE KODE