Tedenski oris

 • Splošno

  PREVAJALNIKI IN NAVIDEZNI STROJI


  Obveznosti:

  Da študent opravi predmet Prevajalniki in navidezni stroji 2, mora

  • obvladati snov, ki je predstavljena na predavanjih in vajah;
  • uspešno opraviti domače naloge (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk);
  • uspešno mora opraviti izpit (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk).

  Domače naloge:

  Domače naloge so predstavljene na predavanjih, na vajah se pogovorimo o načinu reševanja. Oddati jih je potrebno do roka, kasnejših oddaj se ne popravlja in ne ocenjuje. Domače naloge se popravlja na vajah v prisotnosti študenta; v kolikor študent na vajah ni prisoten, izgubi pravico do obrazložitve ocene in pravico do pritožbe na oceno.

  Izpit:

  Izpit je preizkus znanja, ki se opravlja na računalniku, traja 90 min in obsega 3 programerske naloge, ki temeljijo na rešitvah domačih nalog.  Literatura ni dovoljena.
  Na koncu izpita se rešitve pregledajo v navzočnosti študenta ali študentke, ki jih mora znati ustrezno razložiti, poleg tega pa lahko pričakuje še kakšno splošno vprašanje s področja prevajalnikov.

  Ocena:

  Končna ocena je povprečje ocene domačih nalog in izpita.


  Literatura:

  1. Andrew W. Appel, Jens Palsberg. Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2002.
  2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), Addison-Wesley, 2007.
  3. John R. Levine: Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

 • 19. februar - 25. februar

  UVOD

  • 26. februar - 4. marec

   LEKSIKALNA ANALIZA

  • 5. marec - 11. marec

   SINTAKSNA ANALIZA

  • 12. marec - 18. marec

   SINTAKSNA ANALIZA

   • 19. marec - 25. marec

    ABSTRAKTNA SINTAKSA

   • 26. marec - 1. april

    SEMANTIČNA ANALIZA

   • 2. april - 8. april

    • 9. april - 15. april

     SEMANTIČNA ANALIZA

    • 16. april - 22. april

     KLICNI ZAPISI IN DOSTOPI DO SPREMENLJIVK

    • 23. april - 29. april

     GENERIRANJE VMESNE KODE (1. del)

     • 30. april - 6. maj

      GENERIRANJE VMESNE KODE (2.del)

      • 7. maj - 13. maj

       LINEARIZACIJA VMESNE KODE