Tedenski povzetek

 • Splošno

  PREVAJALNIKI IN NAVIDEZNI STROJI


  Obveznosti:

  Da študent opravi predmet Prevajalniki in navidezni stroji 2, mora

  • obvladati snov, ki je predstavljena na predavanjih in vajah;
  • uspešno opraviti domače naloge (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk);
  • uspešno mora opraviti izpit (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk).

  Domače naloge:

  Domače naloge so predstavljene na predavanjih, na vajah se pogovorimo o načinu reševanja. Oddati jih je potrebno do roka, kasnejših oddaj se ne popravlja in ne ocenjuje. Domače naloge se popravlja na vajah v prisotnosti študenta; v kolikor študent na vajah ni prisoten, izgubi pravico do obrazložitve ocene in pravico do pritožbe na oceno.

  Izpit:

  Izpit je preizkus znanja, ki se opravlja na računalniku, traja 90 min in obsega 3 programerske naloge, ki temeljijo na rešitvah domačih nalog.  Literatura ni dovoljena.
  Na koncu izpita se rešitve pregledajo v navzočnosti študenta ali študentke, ki jih mora znati ustrezno razložiti, poleg tega pa lahko pričakuje še kakšno splošno vprašanje s področja prevajalnikov.

  Ocena:

  Končna ocena je povprečje ocene domačih nalog in izpita.


  Literatura:

  1. Andrew W. Appel, Jens Palsberg. Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2002.
  2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), Addison-Wesley, 2007.
  3. John R. Levine: Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

 • 13. februar - 19. februar

  UVOD

  • 20. februar - 26. februar

   LEKSIKALNA ANALIZA

  • 6. marec - 12. marec

   SINTAKSNA ANALIZA

  • 13. marec - 19. marec

   ABSTRAKTNA SINTAKSA


  • 20. marec - 26. marec

   Semantična analiza: RAZREŠEVANJE IMEN


  • 27. marec - 2. april

   Semantična analiza: Preverjanje tipov

  • 3. april - 9. april

   Semantična analiza: Preverjanje tipov

  • 10. april - 16. april

   KLICNI ZAPISI IN DOSTOPI DO SPREMENLJIVK

  • 1. maj - 7. maj

   GENERIRANJE VMESNE KODE

  • 8. maj - 14. maj

   LINEARIZACIJA VMESNE KODE in INTEPRETER