Weekly outline

 • Splošno o predmetu

  ORS

  Predavatelj:
  Pa3cio Bulić

  Asistent: 
  Ratko Pilipović

  Vsebina:

  Pri tem predmetu bomo spoznalo zgradbo in delovanje osnovnih kompnent v sodobnih računalniških sistemih (pomnilniki, DMa krmilniki, prekinitveni krmilniki, vodila, vhodno-izhodni sistem) ter njihovo povezavo s sistemsko programsko opremo.

  V okviru vaj se bomo posvetili mikrokrmilnikom ARM. Spoznavali bomo delovanje mikrokrmilnika in vgrajenih V/I naprav, ki jih bomo tudi krmilili s programi napisanimi v programskem jeziku C.  Uporabljali bomo razvojne plošče z ARM Cortex-M4 mikrokrmilnikom. 

  Ocenjevanje:

  Za uspešno opravljen predmet je potrebno opraviti:

  1. Vaje:
  Za uspešno opravljene vaje boste morali uspešno oddati dve od treh programskih nalog in vse računske naloge. Ocena vaj velja le za tekoče šolsko leto. Razumevanje in samostojnost opravljanja vaj se bo preverjala na ustnem izpitu.

  2. Pisni izpit*:
  Študent lahko pristopi k izpitu samo, če ima uspešno opravljene vaje. Izpit se šteje kot opravljen, če boste na izpitu dosegli 50% ali več.

  * V šolskem letu 2021/21 se bo pisni izpit izvedel le v primeru, da bo možno pisni izpit izvesti v običajni (fizični) obliki v predavalnici na fakulteti. V nasprotnem primeru se bo izvedel zgolj ustni izpit.

  3. Ustni izpit
  Če uspešno opravite pisni izpit, lahko pristopite k ustnemu izpitu.

   


 • Laboratorijske vaje

 • Programski jezik C

 • Dodatna literatura

  Učbeniki:

  • D. Kodek, "Arhitektura in organizacija računalniških sistemov," Bi-tim, Ljubljana, 2008, ISBN 978-961-6046-08-4 in
  • D. Kodek, "Mikroprocesorski sistemi," Bi-tim, Ljubljana, 1993, ISBN 961-6046-00-4.
  • Patterson David, Hennessy John, "Computer Organization and Design - The HW/SW Interface", 5. izdaja, 2013.
  • John Wakerly, "Digital Design, Principles and Practices". 2001.

  Dodatna literatura:

  • Podatki o logičnih, mikroprocesorskih in pomnilniških vezjih, ki se uporabljajo kot zgledi pri predavanjih in za delo pri laboratorijskih vajah. Te podatke dobijo študenti pri laboratorijskih vajah in so dostopni tudi preko svetovnega spleta na domačih straneh proizvajalcev.
  • Za dostop do podatkov o 2Gb DDR3 SDRAM čipu MT41J256M8, ki je bil uporabljen kot zgled pri predavanjih, lahko kliknete na DDR3 SDRAM.
  • Za dostop do podatkov o najnovejših Intel Core i7 procesorjih, ki so bili uporabljeni kot zgled pri predavanjih, lahko kliknete na Core i7 processor. Za opis njegovega QPI vmesnika lahko kliknete na Core i7 QPI.

  Zanimivosti: 

  • Pogledi v drobovje nekaterih "legendarnih" pomnilniških čipov in procesorjev: http://www.righto.com/ (npr. Intel 8086, MK4116 DRAM)