Tedenski oris

 • PREDAVANJA

  S p l o š n e   i n f o r m a c i j e

  Predavanja so vsako sredo od 1415 do 1700 in so obvezna. Potekajo na FRI, Večna pot 113, predavalnica P04.  

  I. Pogoji za uspešen zaključek predmeta

  Za pozitivno oceno pri predmetu Razvoj IS so potrebni:

  • uspešno opravljena seminarska naloga,
  • pozitivna ocena na pisnem izpitu (praviloma je meja za pozitivno oceno 50% vseh točk),
  • pozitivna ocena ustnega izpita (tisti, ki bodo na pisnem izpitu zbrali dovolj točk, bodo oproščeni ustnega izpita. Meja bo določena naknadno).

  Končna ocena se določi na ustnem izpitu oziroma, če ste ustnega izpita oproščeni, se izračuna na naslednji način: 

  • seminarska naloga - 30%
  • pisni (in ustni) izpit - 70%

  II. Vsebina predavanj

  • Splošno o razvoju IS
  • Življenjski cikli razvoja IS (slapovni, iterativni, inkrementalni, prototipni...)
  • Metodologije razvoja IS (strukturni razvoj, objektni razvoj, agilni pristopi, modelno usmerjen razvoj).
  • Pomembne faze razvoja (zajem zahtev, analiza, načrtovanje, izvedba, testiranje, uvajanje). 
  • Avtomatizacija razvoja IS (računalniško podprt razvoj IS - orodja in pristopi, ki se uporabljajo v posameznih fazah razvoja)

  V okviru predavanj bomo imeli eno do dve vabljeni predavanji gostov iz večjih podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem IS in nam bodo lahko iz prve roke povedali, kako to poteka v praksi in kaj so ključni izzivi. 

  III. Prosojnice za spremljanje predavanj

  Opomba: spodaj so objavljene lanskoletne prosojnice. Letos bodo morda v delih spremenjene in naložene dan pred vsakim predavanjem.   

  IV. Vabljena predavanja:

  • Vabljeno 1: TBD
  • Vabljeno 2: TBD

  V. Literatura

  Za področje razvoja IS obstaja veliko dobre literature. Vsebino predmeta sem sestavljal več let in temelji na različnih virih in tudi lastnih spoznanjih in izkušnjah. Če boste obiskovali vaje in predavanja ter si pisali zapiske, vam bi morala vsebina prosojnic praviloma zadoščati, da opravite predmet. Vseeno pa vam toplo priporočam, da preberete kakšno knjigo s tega področja, še posebej takrat, ko kakšne snovi ne razumete oziroma bi želeli o njej izvedeti več. V nadaljevanju je nekaj literature, ki vam jo priporočam za posamezna področja.

  Splošno o razvoju IS

  Information Systems Development, Avison & FitzgeraldModern Systems Analysis and Design, Hofer, George and Valacich

  Objektni razvoj, jezik UML, metodologija RUP

  UML Weekend Crash Course, PenderThe Rational Unified Process, Kroll, Krutchen

  Agilne in lahke metodologije (dodatno)

  Agile Software Development, MartinAgile Software Development, Cockburn

  • VAJE

   Termin :

    Torek, 13:00 - 15:00, PR07

    Petek, 8:00 - 10:00, PR16

   Govorilne ure :  Aljaž Zrnec; ponedeljek ob 10:00h, kabinet R2.58