Assignments

Week Assignments Due date Submission Grade
16 October - 22 October Sprotne naloge 2 Sunday, 12 November 2023, 11:55 PM
23 October - 29 October Sprotne naloge 3 Tuesday, 21 November 2023, 11:56 PM
6 November - 12 November Sprotne naloge 4 Sunday, 3 December 2023, 11:56 PM
Dodatne naloge za utrjevanje -
13 November - 19 November Sprotne naloge 5 Tuesday, 5 December 2023, 11:56 PM
20 November - 26 November Sprotne naloge 6 Tuesday, 12 December 2023, 11:56 PM
27 November - 3 December Sprotne naloge 7 Tuesday, 19 December 2023, 11:56 PM
4 December - 10 December Sprotne naloge 8 Sunday, 24 December 2023, 11:56 PM
Neobvezni izziv 8: Pogojno izvajanje ukazov Sunday, 24 December 2023, 11:56 PM
18 December - 24 December Sprotne naloge 10 Wednesday, 3 January 2024, 11:56 PM
Neobvezne dodatne naloge za utrjevanje Wednesday, 3 January 2024, 11:56 PM
1 January - 7 January Praktična naloga: utripanje LED diode na sistemu ARM FRI-SMS (kopiraj) Monday, 15 January 2024, 11:56 PM
Praktična naloga: Zanimive python skripte za praktično nalogo Wednesday, 17 January 2024, 11:56 PM
Domače naloge Oddaja domače naloge / Submission of homework assignment Sunday, 14 January 2024, 11:55 PM
Oddaja dodatne neobvezne domače naloge - Submission of optional Homework Monday, 22 January 2024, 11:56 PM