Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
Oddaja izdelkov -
Izrazi, spremenljivke, funkcije, prvi program. Za tiste, ki jih domača naloga dolgočasi... Wednesday, 12 October 2022, 3:15 PM
Logični izrazi, pogojni stavki, zanka while Dodatni izziv: Nedvoumna števila Tuesday, 17 October 2023, 11:15 AM
Količina goriva Tuesday, 17 October 2023, 11:15 AM
Seznami, terke, zanka for Izziv: Dovoljena števila -
Šikaniranje Monday, 23 October 2023, 11:15 AM
Pisanje funkcij Izziv: Servisne postaje -
Zemljevid ovir Monday, 6 November 2023, 11:00 AM
Metode nizov, seznamov in terk Dodatni izziv: Dama z ogrlicami -
Angelčin zapis Monday, 13 November 2023, 11:15 AM
Slovarji in množice Prehod čez reko -
Načrtovanje poti Monday, 20 November 2023, 11:15 AM
Izpeljani seznami, slovarji, množice; generatorji Analiza infrastrukture Monday, 27 November 2023, 11:15 AM
Imenski prostori; kaj so spremenljivke, funkcije Kronometer Monday, 11 December 2023, 11:15 AM
Rekurzija Zmagozmagovalci Monday, 18 December 2023, 11:15 AM
Kontrola Monday, 8 January 2024, 11:15 AM
Objektno programiranje Ocene 6 - 8: Sledi v snegu Monday, 29 January 2024, 11:59 PM
Oceni 9 - 10: Slalom v d-MOL-u Monday, 29 January 2024, 11:59 PM