Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
3. Oddaja poročila za vnos ocene Oddaja poročil o opravljenem delu - RVP/OSD (I in II) -