Oddaja poročil o opravljenem delu - RVP/OSD (I in II)

Oddajte datoteke s poročilom.

Znotraj oddaje lahko oddate več poročil (npr. za RVP I in RVP II).