Topic outline

 •  

  Računalništvo v praksi
  Obštudijska strokovna dejavnost

  RVP1, RVP2, OSD1 in OSD2 lahko opravljate v poljubnem (zimskem ali poletnem) semestru.
  Predmet se ocenjuje z oceno "opravil" / "ni opravil" in je vreden 3 KT.

  Za opravljanje predmeta RVP / OSD je potrebno opraviti naslednje obveznosti:

  1. Oglejte si seznam dejavnosti v razdelku MOŽNE DEJAVNOSTI in se odločite za eno.
  2. Najkasneje do 10.11. (v zimskem semestru) in do 15.3. (v poletnem semestru) prijavite vašo izbiro v razdelku IZBIRA DEJAVNOSTI.
  3. Izvedba:
   • kontaktirajte mentorja, ki skrbi za dejavnost, in se dogovorite za izvedbo,
    • če ste izbrali "strokovno-znanstveno dejavnost v laboratorijih", morate pred pričetkom dela pripraviti in oddati program dela.
   • obseg dejavnosti mora biti 75 - 90 ur,
   • vsak teden dopolnjujte poročilo (obrazec na dnu strani), ki vam ga bo mentor ob koncu podpisal.
  4. Ob zaključku dejavnosti je za vnos ocene potrebno:
    • oddati elektronsko (ni-treba-podpisano-lahko-pa) poročilo v razdelku ODDAJA POROČILA ZA VNOS OCENE in
    • poslati elektronsko podpisano poročilo - s strani tako študenta in mentorja - prof. Fijavžu na email. (sken podpisa ni elektronski podpis)


    

   Ocene bodo vpisane ob koncu zimskega in letnega semestra le v primeru vseh opravljenih obveznosti iz točke 4. (oziroma 5.)

 • 2. Izbira dejavnosti