Tutorstvo za tuje študente pod koordinatorstvom Vesne Gračner. Namenjeno je izvajanju pomoči tujim študentom, ki so na FRI redno vpisani na študij. V okviru tega tutorstva pomagate tujim študentom z orientacijo glede organizacije življenja v Ljubljani in študija. Tutorji nudite predvsem vsebinsko pomoč pri učenju predmetov, kjer morajo tuji študenti premoščati težave zaradi tujega okolja in jezika, delo tutorja pa lahko zajema tudi učno pomoč študentu.

V okviru tega tutorstva je potrebno opraviti 75 ur pomoči, torej povprečno 5 ur na teden v enem semestru. Za izvedbo se dogovorite s koordinatorico, ki organizira skupno spoznavno srečanje s tujimi študenti. Za priznanje kreditnih točk vsak mesec oddate koordinatorici izpolnjeno poročilo, v katerem za vsak teden semestra (15 tednov) opišete vaše aktivnosti (ime tujega študenta, aktivnost, porabljen čas). Končno poročilo koordinatorici potrdijo tudi tuji študenti.

Za šolsko leto 2022/23 je prepozno. Bolj kot najava za prihodnje študijsko leto.

Last modified: Thursday, 13 October 2022, 1:05 PM