Predmetno tutorstvo poteka pod mentorstvom nosilca predmeta, kjer ste tutor. Kot tutor sodelujete pri izvajanju laboratorijskih ali avditornih vaj in jih pomagate voditi asistentom pri predmetu. V okvire dela spada tudi pomoč pri pripravi gradiv za vaje, morda tudi pomoč pri pregledovanju izdelkov študentov. Smiselno je, da se oglasite za tutorstvo pri tistih predmetih, ki ste jih v preteklosti poslušali in po možnosti opravili z dobro oceno.

Za priznanje kreditnih točk morate oddati natančno poročilo o svojih aktivnostih, iz katerega je razvidno, da ste opravili vsaj 75 ur strokovnega dela, torej povprečno 5 ur na teden v enem semestru ali 2.5 ure na teden v celem študijskem letu. Poročilo mora podpisati tudi vaš mentor.

Razpis za študente tutorje objavljamo konec letnega semestra za prihodnje študijsko leto.

Koordinator tutorjev na FRI je Aljaž Zalar, aljaz.zalar@fri.uni-lj.si.  

Prosta mesta za tutorje (stanje začetek oktobra 2023, krepko? zaenkrat brez tutorjev)

Organizacija računalnikov (63717)

Robert Rozman

Organizacija računalniških sistemov (63218)

Patricio Bulić

Osnove digitalnih vezij (63204)

Nikolaj Zimic

Računalniška arhitektura (63703)

Robert Rozman

Računalniške komunikacije (63708)

Mojca Ciglarič

Algoritmi in podatkovne strukture 1 (63711)

Jurij Mihelič

Diskretne strukture in  Matematika (63705,63704)

Gašper Fijavž in Damjan Kobal

Matematično modeliranje (63219)

Žiga Virk in Aljaž Zalar

Sistemska programska oprema (63736)

Branko Šter

Uvod v računalništvo (63701)

Vlado Stankovski

Vhodno-izhodne naprave (63728)

Robert RozmanLast modified: Tuesday, 3 October 2023, 11:24 AM