Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
1 - Algoritmi in problemi Teorija 1 - Algoritmi Monday, 23 October 2023, 11:59 PM
2 - Osnovne podatkovne strukture Teorija 2- Abstraktni podatkovni tipi Monday, 30 October 2023, 11:59 PM
Izziv 1 - Sklad, vrsta z dvema koncema in zaporedje Monday, 6 November 2023, 11:59 PM
3 - Zahtevnost algoritmov Izziv 2 - Eksperimentalno ovrednotenje zahtevnost Monday, 13 November 2023, 11:59 PM
Teorija 3 - Asimptotična zahtevnost Monday, 20 November 2023, 11:59 PM
4 - Drevesa Izziv 3 - Izris celovitega dvojiškega drevesa Thursday, 30 November 2023, 11:59 PM
Izziv 4 - Različne izvedbe prioritetne vrste Thursday, 7 December 2023, 11:59 PM
5 - Urejanja Teorija 4 - Navadno urejanje Monday, 11 December 2023, 11:59 PM
Izziv 5 - Urejanje polja objektov z navadno metodo Wednesday, 3 January 2024, 11:59 PM
Izziv 6 - Hitro urejenje zaporedja, ki je realizirano s povezanim seznamom Wednesday, 3 January 2024, 11:55 PM
6 - Grafi Teorija 5 - Algoritmi nad grafi Wednesday, 10 January 2024, 11:59 PM
7 - Metode snovanja algoritmov Izziv 7 - Sudoku s sestopanjem Tuesday, 23 January 2024, 11:59 PM
Teorija 6 - Rekurenčne relacije in Masterjev izrek Tuesday, 23 January 2024, 11:59 PM
Domače naloge Naloga 1: Programabilni kalkulator Sunday, 26 November 2023, 11:59 PM
Naloga 2: Urejanje zaporedja števil Wednesday, 27 December 2023, 11:59 PM
Naloga 3: Algoritmi nad grafi Sunday, 21 January 2024, 11:59 PM