Izziv 6 - Sudoku s sestopanjem

Открыто с: Вторник, 3 января 2023, 00:00
Срок сдачи: Понедельник, 16 января 2023, 23:59

Navodila:

Napišite program, ki generira SUDOKU uganke ter jih s pomočjo sestopanja tudi rešuje. Program naj:

  • naključno generira SUDOKU uganko: napolni polje 9x9 števil z izbranim številom (recimo 30) cifer od 1 do 9, pri čemer mora postavitev ustrezati pravilom (vsaka cifra se lahko v enem stolpcu, vrstici ali kvadratu pojavi le enkrat)
  • uganko ustrezno izpiše, pri čemer bodo vnaprej vnešene cifre izpisane poudarjeno
  • s pomočjo sestopanja reši uganko, pri čemer bodisi izpiše vse rešitve uganke (oštevilčene eno za drugo) ali izpiše obvestilo, da uganka ni rešljiva.

Reševanje problema s sestopanjem zahteva, da postopoma vnašate vse primerne cifre v proste celice uganke, dokler vseh ne zapolnete ali ugotovite, da tega ni mogoče storiti. Pri tem je pomembna metoda za preverjanje ustreznosti vnešene cifre, ki jo potrebujete tudi pri generiranju novih SUDOKU ugank. 

Oddaja

Izziv oddajte na običajen način do ponedeljka po zaključku semestra zvečer.