Oddaja 2. domače naloge / 2nd home assignment submission

Tu oddate drugo domačo nalogo. Oddajte datoteki trikotnik.m in solution.pdf.

Submit the second home assignment here. Submit files trikotnik.m and solution.pdf.