Tedenski oris

 • Matematično modeliranje

  Vsebina predmeta:

  Pri Matematičnem modeliranju študenti (relativno) realne probleme rešujejo s pomočjo matematičnih modelov. Študenti se spoznajo s timskim delom in lahko sami, skupaj s kolegi v ekipi (in ob pomoči učiteljske ekipe) izpeljejo projekt od začetka do konca. 

  Predmet je razdeljen na tri glavna poglavja:

  1. Linearni modeli: sistemi linearnih enačb, posplošeni inverzi matrik
  2. Nelinearni modeli: vektorske funkcije vektorske spremenljivke, sistemi nelienarnih enačb, krivulje in ploskve
  3. Dinamični modeli: diferenencialne enačbe in dinamični sistemi 

  In the course Mathematical Modelling students will solve (relatively) real life problems with the help of mathematical models. Students are introduced to team work and are given the opportunity to complete together with their colleagues (and with the help of the teaching team) a relatively complex project from the beginning to the very end.

  The course consists of three main topics:

  1. Linear models: systems of linear equations, generailzed inverses of matrices
  2. Nonlinear models: vector functions of a vector variable, nonlinear systems, curves and surfaces
  3. Dynamic models: differential equations and dynamical systems