Tedenski oris

 • Matematično modeliranje

  Pri Matematičnem modeliranju študenti (relativno) realne probleme rešujejo s pomočjo matematičnih modelov. Študenti se spoznajo s timskim delom in lahko sami, skupaj s kolegi v ekipi (in ob pomoči učiteljske ekipe) izpeljejo projekt od začetka do konca. 

  Predmet je razdeljen na tri glavna poglavja:

  1. Linearni modeli: sistemi linearnih enačb, posplošeni inverzi matrik
  2. Nelinearni modeli: vektorske funkcije vektorske spremenljivke, sistemi nelienarnih enačb, krivulje in ploskve
  3. Dinamični modeli: diferenencialne enačbe in dinamični sistemi