Projekt

Spodaj so besedila nalog za projektne teme. (Pri projektih, za katere mislimo, da znamo oceniti zahtevnost, smo dodali *, **, ali ***. Zahtevnost narašča s številom 'zvezdic'.)

Naloga besedilo naloge skrbnik
Prepoznavanje ročno zapisanih števk **
Hand-written numerals recognition
pdf
Aljaž Zalar
Prepoznavanje uporabnika tipkovnice **
Keyboard user recognition
pdf Aljaž Zalar
Povzetek dokumenta **
Summarising a text document
pdf Damir Franetič
Iskanje po zbirki dokumentov **
Search within a collection of documents
pdf Damir Franetič
Interpolacijska ploskev *
Interpolation surface
pdfAljaž Zalar
Raytracing  pdf Aljaž Zalar
Raketa **
Rocket
pdfDamir Franetič
Ekosistem
Ecosystem 
pdfAljaž Zalar
Balansiranje palice ***
Inverted pendulum
pdf Damir Franetič
Krožni omejen problem treh teles ***
Circular restricted three body problem
pdf Damir Franetič
Valovna enačba 
Wave equation
pdf
Peter Kink
Problem milijon teles 
Million body problem
pdfPeter Kink
Geodetke
Geodesics
pdf Peter Kink
Naboji na ploskvah
Charges on surfaces
pdf Peter Kink
Radarji
Radars
pdf  Peter Kink

Last modified: Thursday, 6 May 2021, 5:32 PM