Oddaja 1. domače naloge/ 1st homework submission

Tu oddate datoteke naive.m, kabsch.m in solution.pdf (ter notSoNaive.m). (Točkovanje: 14(+3), 3 dodatne točke za dodaten del.)

Submit files naive.mkabsch.m, and solution.pdf (and notSoNaive.m). (Scoring: 14(+3), 3 extra marks for extra credit.)