Poročilo laboratorijskih vaj (meritve, simulacije) (10%)

Preberite podana navodila (predvsem objavljena gradiva za LAB vaje) in vsebino oblikujte v skladu s priporočili.

Obvezni sestavni deli poročila so opisi meritev, LTSpice simulacije in predvsem vaše interpretacije rezultatov in meritev. Podrobnejši opisi:

  • simulacija odbojev (LTSpice) 
    • izpolnitev 3x3 matrike 9 različnih situacij pri odbojih (razl. razmerja upornosti)
    • čimbolj podobni pogoji (slike) simulacije v primerjavi z dejanskimi meritvami

    

  • meritve odbojev, presluhov, očesnega vzorca in RS232 komunikacije
    • rešitve zadanih nalog pri omenjenih meritvah na LAB vajah
    • rešitve so lahko v obliki slike zaslona s poudarki, z nekaj razlage in interpretacije ter odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma nalogo

Ostale neobvezne vsebine (npr. CANBUS, LTSPice simulacija naslovne linije) lahko po lastni izbiri dodate za dodatek k oceni.

Poročilo oddajte v PDF obliki.

Velikost datoteke, ki jo oddate, je omejena na 50MB.