VIN projekt - poročilo in vse datoteke (70%)

Preberite podana navodila (OneNote zvezek, LAB vaje s temo VIN projekta) in vsebino oblikujte v skladu s priporočili.

Poročilo oblikujte v PDF obliki.  Vse datoteke (skupaj s poročilom) dajte v zip arhiv in oddajte.

Projekt objavite tudi javno (GitHub, spletna stran - blog, OneNote zvezek VIN, ...), skupaj z multimedijskimi datotekami (video posnetek delovanja, poročilo, razlage, skice)...

Primer zelo dobro narejenega opisa izvedbe projekta, kjer so podane vse potrebne informacije za razumevanje in samostojno izvedbo projekta. Kjer so stvari dobro razložene, navedite sklice, kjer manjka, razložite, da bo razumljivo.

Snake game on 8x8 LED matrix using the STM32F4 discovery board. | zrezke’s blog

https://zrezke.github.io/jekyll/update/2022/02/23/8by8-snake.html

 
Velikost datoteke, ki jo oddate, je omejena na 50MB.