Oddaja poročila in projekta (1. rok - oddaja do 13. 1. 2022 do 23:59)

Due: Thursday, 13 January 2022, 11:59 PM

Tu oddajte svoje poročilo in projekt (skupno 2 datoteki). Dovolj je, da to stori samo en član skupine.

  • Poročilo naj bo v PDF formatu,
  • projekt pa naj v eni datoteki ZAP13 vsebuje vse potrebne datoteke za zagon projekta (projekt arhivirajte v TIA Portalu).
Obe datoteki poimenujte tako, da bo iz imena razvidno avtorstvo (npr. Lotric_Ilc_porocilo.pdf, Lotric_Ilc_projekt.zap13)