Datoteka za predstavitev seminarske naloge (pptx ali pdf)

Opened: Tuesday, 4 January 2022, 12:00 AM
Due: Monday, 10 January 2022, 12:00 AM

Za naslednji teden pripravite predstavitve seminarskih nalog. Predstavili jih boste preko Zooma v terminih v naslednjem tednu   (v ponedeljek 10.1. 2022 od 15h dalje v P18). Upoštevajte naslednje:

  • pripravite PowerPoint/PDF predstavitev v dolžini največ 5 minut, okvirno do 5 slajdov  (to oddate na učilnici)
  • opišite obseg in organizacijo podatkov
  • predstavite doslej narejeno in načrt za dokončanje naloge
  • opišite morebitne težave in njihove rešitve, ter morebitne dileme in nejasnosti
  • pripombe, ki jih dobite ob demonstraciji obvezno upoštevajte v končni izvedbi naloge
  • za vaje pripravite delujočo demonstracijo in se pripravite na praktična vprašanja
  • naloga lahko še ni v celoti dokončana, vendar mora biti vsaj delno narejena

Tukaj naložite predstavitev vaše seminarske naloge. To je potrebno v izogib zamudam pri nalaganju z USB ključkov

Datoteko naloži le en član skupine! Predstavljata pa oba oz. vsi člani skupine.

Vrstni red predstavitev ni pomemben, važno je le, da tekoče poteka!

Seminarske naloge še ni potrebno oddati do 10.1. Je pa potrebno oddati do petka 14.1. v primeru da greste na prvi izpitni rok 18.1.22, sicer pa teden kasneje do 21.1.22!