Tedenski oris

 • Splošno

  Tehnologija upravljanja podatkov (2018-19)

  Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Predmet se tesno navezuje na predmete nižjih letnikov, in sicer na Osnove podatkovnih baz (osnove, načrtovanje, normalizacija, SQL) in Programiranje 1 in 2 (uporaba orodij, Java, Python). Za nemoteno sodelovanje je torej pričakovano predznanje iz teh dveh predmetov.

  Govorilne ure

  • Matjaž Kukar: 
  • Luka Šajn:

  Obveznosti

  • Domače naloge (50% točk)
  • Seminarska naloga v obliki projekta z javno predstavitvijo (50% točk)
   • Na koncu semestra (december, januar)
   • Obsežnejša kot domače naloge.

  Izpitni red

  1. Tako iz domačih nalog kot iz seminarja morate doseči  50% točk (pogoj za pristop k pisnemu izpitu).
  2. Dosežene točke se upoštevajo kot polovica skupne ocene.
  3. Pisni izpit morate za pozitivno oceno pisati najmanj 50%.
  4. Na izpitu imate lahko poljubno papirnato literaturo, prosojnice, zapiske, ...
   Elektronske naprave (računalniki, tablice, telefoni in ostalo) niso dovoljene.
  5. Vaje veljajo eno šolsko leto!

  Izpitni roki (pogoj za pristop: najmanj 50% točk tako iz domačih nalog kot iz seminarja)

  1. rok:
  2. rok:
  3. rok:

 • 1. oktober - 7. oktober

  Uvod v predmet Tehnologija upravljanja podatkov. Konceptualno načrtovanje (začetek).

  Vaje se začnejo v tednu od 8. 10. dalje (po urniku).

 • 8. oktober - 14. oktober

  Predavanja:  konceptualno načrtovanje podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje zunanjih shem. Kvaliteta konceptualnega modela.

  Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.Osnove konceptualnega načrtovanja s Power Designerjem.

 • Trenutno teden

  15. oktober - 21. oktober

  Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek). Logično načrtovanje.

  Vaje: konceptualni model zavarovalnice.

  Ta teden sledi tudi prva domača naloga!