Weekly outline

 • Tehnologija upravljanja podatkov (2023-24)

  Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Predmet se tesno navezuje na predmete nižjih letnikov, in sicer na Osnove podatkovnih baz oz. Podatkovne baze (SQL, normalizacija, osnove načrtovanja) ter Programiranje 1 in 2 (uporaba orodij, Python, Java). Za nemoteno sodelovanje je torej pričakovano predznanje iz teh dveh predmetov.

  Predavanja in vaje

  Predavanja (po urniku) se začnejo v tednu od 2. 10. dalje. Vaje (po urniku) se začnejo v tednu od 9. 10. dalje.

  Govorilne ure

  • Matjaž Kukar:  ko bo urnik dokončen, ali po dogovoru
  • Luka Šajn:  po dogovoru


  Obveznosti

  Študenti opravljajo domače naloge na dva do tri tedne. V novembru si izberejo temo za seminarsko nalogo z zagovorom v januarju.
  • Domače naloge (DN) skupaj morajo doseči vsaj 50% možnih točk
  • Seminarska naloga (SEM) v obliki projekta z javno predstavitvijo mora doseči vsaj 50% možnih točk
   • Na koncu semestra (december, januar)
   • Obsežnejša in inovativnejša kot domače naloge.
  • To oboje je pogoj za pristop k izpitu (IZ), kjer morate doseči vsaj 50% točk. 
  • Ocena se izračuna tako: DN/4+SEM/4+IZ/2+morebitne dodatne točke za sodelovanje


  Izpitni red 


  Pisni izpit obsega teoretične in manj obsežne praktične naloge.

  1. Tako iz domačih nalog kot iz seminarja morate doseči  50% točk (pogoj za pristop k pisnemu izpitu).
  2. Dosežene točke se upoštevajo kot polovica skupne ocene.
  3. Pisni izpit morate za pozitivno oceno pisati najmanj 50%.
  4. Na izpitu imate lahko poljubno papirnato literaturo, prosojnice, zapiske, ...
   Elektronske naprave (računalniki, tablice, telefoni in ostalo) niso dovoljene.
  5. Ocena sprotnih obveznosti (vaje) sestavlja polovico končne ocene in velja eno šolsko leto!


  Izpitni roki (pogoj za pristop: najmanj 50% točk tako iz domačih nalog kot iz seminarja)

  1. rok: XX. 1. 2024 v XX
  2. rok: XX. 2. 2024 v XX
  3. rok: XX. 8. 2024 v XX

 • 2 October - 8 October

  This week

  Predavanja: uvod v predmet Tehnologija upravljanja podatkov. Konceptualno načrtovanje (začetek).

  Vaje: ta teden še ni vaj, začnejo se v tednu od 9. 10. 2023 dalje (po urniku).