Weekly outline

 • General

  Tehnologija upravljanja podatkov (2022-23)

  Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Predmet se tesno navezuje na predmete nižjih letnikov, in sicer na Osnove podatkovnih baz oz. Podatkovne baze (SQL, normalizacija, osnove načrtovanja) ter Programiranje 1 in 2 (uporaba orodij, Java, Python). Za nemoteno sodelovanje je torej pričakovano predznanje iz teh dveh predmetov.

  Predavanja in vaje

  Predavanja (po urniku, ko bo znan) se začnejo v tednu od 5. 10. dalje. Vaje (po urniku) se začnejo v tednu od 12. 10. dalje.

  Govorilne ure

  • Matjaž Kukar: 
  • Luka Šajn:


  Obveznosti

  Študenti opravljajo domače naloge na dva do tri tedne. V novembru si izberejo temo za seminarsko nalogo z zagovorom v januarju.
  • Domače naloge (50% točk)
  • Seminarska naloga v obliki projekta z javno predstavitvijo (50% točk)
   • Na koncu semestra (december, januar)
   • Obsežnejša in inovativnejša kot domače naloge.


  Izpitni red 


  V korona-času se bomo prilagajali trenutni situaciji. Pisni izpit obsega teoretične in manj obsežne praktične naloge.

  1. Tako iz domačih nalog kot iz seminarja morate doseči  50% točk (pogoj za pristop k pisnemu izpitu).
  2. Dosežene točke se upoštevajo kot polovica skupne ocene.
  3. Pisni izpit morate za pozitivno oceno pisati najmanj 50%.
  4. Na izpitu imate lahko poljubno papirnato literaturo, prosojnice, zapiske, ...
   Elektronske naprave (računalniki, tablice, telefoni in ostalo) niso dovoljene.
  5. Ocena sprotnih obveznosti (vaje) predstavlja polovico končne ocene in velja eno šolsko leto!


  Izpitni roki (pogoj za pristop: najmanj 50% točk tako iz domačih nalog kot iz seminarja)

  1. rok:
  2. rok:
  3. rok:

 • 5 October - 11 October

  Predavanja: uvod v predmet Tehnologija upravljanja podatkov. Konceptualno načrtovanje (začetek).

  Vaje: začetek v tednu od 12. 10.  (po urniku).