Week Name Description
Page Vsebina
Folder Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

5 October - 11 October File Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

Folder Python dokumentacija

Spoznajte se s Pythonom:

Page Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.


File MongoDB navodila za namestitev
URL MongoDB prenos
12 October - 18 October File Konceptualno načrtovanje

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Page Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

File Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
File Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

19 October - 25 October File Logično načrtovanje podatkovnih baz
File Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
26 October - 1 November File Ključi in normalizacija
2 November - 8 November File Fizično načrtovanje podatkovnih baz
Page Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

File Vaje: Indeksi
9 November - 15 November Page Vaje: normalizacija v 3.NO in BCNO

Poiščite Fmin, vse ključe in normalizirajte!

Page Naloge: procedure


File Rešitve vaje iz procedur
File Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
16 November - 22 November File Predavanja: dostop do podatkov v podatkovni bazi
File Vaje: MariaDB in Prožilci
File XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
File Vaje: Python in ODBC
File ipython notebook II
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
23 November - 29 November File Predavanja: podatkovna skladišča
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
File Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
File Seminarske naloge 2020/21
30 November - 6 December File Predavanja: Podatkovno rudarjenje
URL OLAP
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
7 December - 13 December File Predavanja: Priporočilni sistemi
File TransakcijeAB
Page Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
File Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Page Še en primer prožilca


14 December - 20 December File Predavanja: varnost v podatkovnih bazah

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

File Vaje: protokol 2PL
File Vaje: primer za izvedbo 2PL
File Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
File Pomoč in namigi za 4.DN
21 December - 27 December File Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi
File MongoDB pregled

Navodila za namestitev in osnove uporabe za nerelacijsko/dokumentno bazo MongoDB.

URL Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
rez=mongoDB.naslov.aggregate([{
"$lookup" : {
"from" : "pacient",
"localField" : "naslovID",
"foreignField" : "naslovID",
"as" : "pacient"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$pacient"
}
},{
"$lookup" : {
"from" : "kraj",
"localField" : "posta",
"foreignField" : "posta",
"as" : "kraj"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$kraj"
}
}
])
for doc in rez : 
print(f"\
{doc['pacient']['ime']\t\
{doc['pacient']['priimek']\t\
{doc['ulica']\t\
{doc['hisnastevilka']\t\
{doc['kraj']['posta']\t\
{doc['kraj']['kraj']}"
)
28 December - 3 January File Nekaj primerov izpitov TUP
4 January - 10 January File Vaje: rešitve 2PL
Page Pravice uporabnikov v MySQL
File Neo4j delovni zvezek