Prva domača naloga

Due: Sunday, 14 November 2021, 11:55 PM

Vse spodaj naštete programe napišite v zbirniku SIC/XE in dodajte v svojo shrambo git. Shramba naj bo dostopna na naslovu spox.fri.uni-lj.si:~ab1234/spo. Rešitve za prvo (tj. to) domačo nalogo shranite v imenik ass1. Oddane rešitve boste predstavili asistentu na vajah. Pričakovano je, da med zagovorom znate

  • pokazati zgodovino sprememb,
  • ustvariti novo kopijo (clone) shrambe na lokalnem računalniku,
  • razložiti delovanje vaših programov in
  • prikazati delovanje programov v simulatorju.

(2) Vaje

Dokončajte naslednje programe, ki smo jih pisali na vajah: arith, arithr, poly, horner, print, cat, echo, stack in screen. Rešitve dodajte v svojo shrambo git.

(2) Rekurzija

V zbirniku SIC/XE napišite program rec.asm, ki bere števila z naprave FA. Za vsako število naj izračuna fakulteto ali Fibonaccijevo število (ali katero drugo rekurzivno funkcijo) in rezultat izpiše na standardni izhod. Program se naj konča, ko prebere število 0.

Vhodna datoteka je v zapisu ASCII, pri čemer je vsako število v svoji vrstici. Števila 1 9 42 torej predstavlja zaporedje bajtov 0x310a390a34320a. V istem formatu zapišite rezultate na standardni izhod, lahko pa namesto tega za izpis uporabite tekstovni zaslon.

Pri računanju nujno uporabite sklad. Računanje funkcije implementirajte v posebni rutini.

(2) Bonus

V zbirniku SIC/XE implementirajte svoj program, ki naredi kaj uporabnega in/ali zabavnega. Pred oddajo svojo idejo preverite pri asistentu.