Način dela

Na vajah bomo reševali teoretične naloge v pomoč pri razumevanju konceptov in razložili delovanje algoritmov, ki jih boste implementirali za domače naloge in projekt. 

Lab sessions 

Lab sessions will consist of solving theoretical problems which will help you understand the concepts. We will also explain the algorithms which you will then implement for homework and as part of your project work. 

Orodja

Prosimo, da na vajah, če se le da, uporabljate svoje računalnike in si nanje že namestite Python 2.7.

Tools

If possible use your own computer. We will program in Python 2.7.

Cilj

Vaje bodo zastavljene v takšni obliki, da bi po uspešno opravljenih obveznostih morali biti sposobni samostojno uporabiti topološke prijeme, ki jih boste spoznali na predavanjih in vajah, na danih podatkih in interpretirati dobljene rezultate.

Goal

The lab sessions will be organized so that, after successfully completing your projects, you will be able to use the topological concepts and tools introduced in the course on your own on given data, as well as interpret the results. 

Last modified: Sunday, 18 February 2018, 6:44 PM