Obveznosti

Da opravite predmet Linearna algebra, morate:

 1. redno spremljati vaje in predavanja,
 2. uspešno izdelati in pravočasno oddati domače naloge,
 3. uspešno opraviti izpit.

Linearna algebra se bo izvajala v tedenskem ritmu, tri ure predavanj, obvezna domača naloga ter dve uri vaj. Na vajah študenti skupinsko rešujejo naloge s pomočjo asistentke ali asistenta. Naloge za vaje so objavljene vnaprej, zato svetujemo, da na vaje hodite pripravljeni.


Domače naloge

Domača naloga je v obliki kviza na spletni učilnici, se računalniško pregleda in oceni takoj. Do izteka roka za oddajo domače naloge lahko z reševanjem poskušate večkrat. Vse številčne odgovore vnašate z decimalno piko, denimo 37.42 ali decimalno vejico, denimo 37,42, odvisno od vašega brskalnika.

Vsak teden (predvidoma v sredo) bo na spletni učilnici objavljena ena domača naloga. Rok za oddajo domačih nalog je praviloma 11 dni po odprtju naloge (nedelja, 23:55).

Domača naloga je uspešno opravljena, če ste v kateremkoli poskusu dosegli vsaj 50% vseh možnih točk. Domače naloge so ocenjene pozitivno, če so uspešno opravljene vse razen morda največ dveh. Negativna ocena domačih nalog pa avtomatično pomeni negativno oceno pri predmetu.


Izpit

Izpit je pisni in sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Izpitni roki so zabeleženi v sistemu Studis in nanje se je potrebno pravočasno prijaviti. Če se želite od izpita odjaviti, lahko to storite preko elektronske pošte pred začetkom izpita, le sporočite enemu od izvajalcev. Po začetku izpita odjava ni več mogoča.

Na dan izpita bo najprej na sporedu računski del (90 minut), nato pa še teoretični del (45 minut). V kolikor ste računski ali teoretični del izpita v tem študijskem letu že opravili (z vsaj 50%), ga lahko izpustite. V zelo posebnem primeru, ko pristopite le k računskem delu in ga opravite pozitivno, ne pa k teoretičnemu delu, se vam na tem izpitnem roku vrne prijava. Če računskega dela še niste opravili, se morate na dan izpita najprej udeležiti računskega dela. Pozitivna ocena računskega ali teoretičnega dela izpita vam velja do konca študijskega leta

V kolikor na izpitnem roku ne opravite vsaj enega od obeh delov izpita, dobite na tem izpitnem roku negativno oceno (5).

Računski izpit

Na računskem delu  je mogoče doseči 100 točk, za pozitivno oceno zadošča 50 točk. Na računskem izpitu si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski, ni pa dovoljena uporaba kalkulatorjev in drugih elektronskih naprav .

Računski izpit lahko opravite tudi z rednimi kolokviji. V tem primeru je rezultat računskega izpita enak povprečju rezultatov rednih kolokvijev.

Kolokviji

Sprotno znanje bomo preverjali na računskih testih (kolokvijih), na katerih boste študenti tipično reševali računske naloge. Vsak kolokvij je vreden 100 točk. Na vsakem kolokviju si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski, ni pa dovoljena uporaba kalkulatorjev in drugih elektronskih naprav.

Na redne kolokvije se ni potrebno prijavljati, razpored študentov po učilnicah bo objavljen pred kolokvijem na spletni učilnici predmeta. V kolikor študent doseže v povprečju obeh kolokvijev vsaj 50% možnih točk in na vsakem od kolokvijev vsaj 30% možnih točk, se mu s tem prizna računski izpit pri predmetu, in je enak povprečju obeh kolokvijev.


  Teoretični izpit

  Na teoretičnem izpitu odgovarjate na teoretična vprašanja, ki kažejo vaše razumevanje teorije. Za pozitivno oceno zadošča doseženih 50% vseh možnih točk. Na teoretičnem izpitu ni dovoljena uporaba literature (tudi ne listov s formulami), kalkulatorja in drugih elektronskih naprav.

  K teoretičnemu izpitu lahko pristopite le, če imate opravljen računski izpit oz. ste ga opravljali na tem izpitnem roku.


  Končna ocena

  Za pozitivno opravljen predmet morate imeti pozitivno oceno domačih nalog, računskega izpita in teoretičnega izpita. Študent pri predmetu dobi eno samo oceno, ki je določena na podlagi povprečja točk doseženih na računskem in teoretičnem delu izpita. Ocene se praviloma delijo po standardni lestvici (0-49,9%: ocena 5, 50%-59,9%: ocena 6, 60%-69,9%: ocena 7,... 90%-100%: ocena 10).  

  Študijski red

  je objavljen na spletni strani FRI. Predvsem si preberite 19., 26. in 27. člen.

  Last modified: Wednesday, 15 February 2023, 8:17 AM