Tedenski oris

  • 20. februar - 26. februar

    Predavanja: Predstavitev predmeta. Vektorji. Množenje vektorja s skalarjem, seštevanje vektorjev, linearne kombinacije, enačba premice, skalarni produkt vektorjev, dolžina vektorja.

    Vaje v prvem tednu so na sporedu šele po prvih predavanjih, torej vse skupine vaj po sredi ob 14h.