Nekatere naloge zahtevajo uporabo matematičnih funkcij, kot so sqrt (kvadratni koren), sin, cos in podobnih. Python jih nima, vendar jih bo skrivnostno dobil, če na začetek programa dodamo

from math import sqrt

Če kdaj potrebuješ podatke o kaki funkciji, ti včasih pomaga kar Python.

>>> help(abs) Help on built-in function abs in module builtins: abs(...) abs(number) -> number Return the absolute value of the argument.

Spodnje vaje se morda zdijo komu duhamorne. Vseeno jih naredite, da se naslednjič, ko pridejo težje vaje, ne bomo spotikali ob trivialnih napakah.

Pretvarjanje temperatur

Spremeni program, ki smo ga napisali na predavanjih, tako da bo pretvarjal iz Fahrenheitovih stopinj v Celzijeve in Kelvinove.

Krog

Napiši program, ki izračuna površino in obseg kroga, katerega polmer poda uporabnik.

Pitagorov izrek

Napiši program, ki uporabnika vpraša po dolžinah katet pravokotnega trikotnika in izpiše dolžino hipotenuze.

Površina trikotnika

Napiši program, ki uporabnika vpraša po dolžinah stranic poljubnega trikotnika in izpiše njegovo ploščino očrtanega in včrtanega kroga. (Formule, ki jih ne poznaš, poišči na internetu.)

V program vnesi trikotnik s stranicami 3, 8 in 4. Kaj se zgodi in zakaj?

Strelske vaje

Opis je tule.

Prestopna leta

Napiši program, ki preveri ali je leto prestopno. Leto je prestopno če je deljivo s 4, razen v primeru, ko je deljivo s 100, takrat leto ni prestopno, razen takrat, ko je deljivo s 400, takrat je leto prestopno. Tako so leta 2004, 2008 in 2000 prestopna, leti 2005 in 2100 pa ne.

Opomba: naloga zahteva pogojne stavke, ki se jih še nismo učili!

Kvadratna enačba

Izračunaj vse realne rešitve kvadratne enačbe ax^2 + bx + c = 0, podane z argumenti a, b in c. Vaš program naj se obnaša kot je prikazano spodaj.

Vpiši a: 1 Vpiši b: 2 Vpiši c: 1 Enačba ima eno realno rešitev: -1.0 Vpiši a: 1 Vpiši b: 2 Vpiši c: 0 Enačba ima dve realni rešitvi: 0.0 in -2.0 Vpiši a: 1 Vpiši b: 2 Vpiši c: 2 Enačba nima realnih rešitev.

Opomba: naloga zahteva pogojne stavke, ki se jih še nismo učili!

Последна промена: понеделник, 24 септември 2012, 12:58