Vsebina predmeta

Projektni praktikum se formalno letos izvaja zadnjič, saj ga bo nadomestil Diplomski seminar. Toda že letos se bo vsebina prilagodila novim ciljem, to je pripravi na izdelavo in pisanje diplomskega dela.

Diplomski seminar je namenjen pripravi na izdelavo in pisanje diplomske naloge.


Študenti se seznanijo z akademskim pisanjem, to je iskanjem znanstvenih referenc, organizacijo pisanja strokovnih besedil, citiranjem in obvladovanjem celotnega postopka izdelave diplomske naloge.

Vsi kandidati morajo do 15. aprila tudi izbrati svojega mentorja za diplomsko nalogo, se z njim dogovoriti o temi diplomske naloge ter nato vse naloge v okviru diplomskega seminarja izdelati z ozirom na izbrano temo.

Snov predmeta je razdeljena na posamezne tedenske teme, ki bodo na kratko predstavljene v prvi uri predavanj. Naslednji dve uri, pa bodo študenti že morali narediti kratko nalogo in jo načeloma do konca dneva tudi oddati na spletno učilnico. Domačo nalogo lahko delajo bodisi na svojem računalniku v predavalnici, ali pa v računalniški učilnici, saj bosta zadnji dve uri predavanj na urniku na sporedu dva vzporedna cikla vaj. Tudi predavatelj bo ti dve uri ves čas na voljo za pomoč in konzultacije. Takih domačih nalog, ki bodo zahtevale oddajo v istem dnevu bo vse skupaj devet! 

Za pozitivno oceno bo potrebno za pozitivno oceno od teh dvanajstih nalog pravočasno oddati  vsaj šest nalog. Zamujene domače naloge pa je kljub temu potrebno tudi oddati, najkasneje v mesecu dni po roku za oddajo!

Le za tri daljše domače naloge, ki so na sporedu ob koncu semestra, je na voljo več časa.

Za vsako domačo nalogo bo načeloma že pripravljen LaTeXov vzorec, če bo naloga zahtevala izdelavo pisnega dokumenta.

Vsebina posameznih vsebinskih sklopov je opisana v tedenskem pregledu.


마지막 수정됨: Wednesday, 4 October 2017, 2:57 PM