Tedenski oris

 • Splošno

  Projektni praktikum

  Študijsko leto 2017/2018

  • LaTeX vzorec za diplomsko nalogo Vir Naloženo 4/10/2017 15:16
 • 2. oktober - 8. oktober

  0. Uvodno predavanje

  Vsebina:  namen predmeta, organizacija semestra, naloge, razmislek o možnih diplomskih temah

  Cilj: seznanitev s svojimi obveznostmi

  Domača naloga: inštaliranje LaTeXa na svojem računalniku


 • 9. oktober - 15. oktober

  1. Logično urejanje besedil z LaTeXom

  Vsebina: filozofija LaTeXa, razširjenost LaTeXa, implementacije LaTeXa,

  1. naloga - do 10h zvečer: napisati dokument na eni strani z uporabo okolja za naštevanje in izpis primernega mota. Pdf naloge naloži na spletno učilnico!

  V dokumentu opiši in naštej katere so najpomembnejše stvari v tvojem študentskem življenju (študijske obveznosti, druženje, kulturne ali športne aktivnosti, drugo ...)

  Cilj: preveriti, ali je LaTeXovo delovno okolje pravilno inštalirano in ali ga znamo uporabljati.

  Domača naloga: pregledati nekaj diplom in magisterijev FRI na ePrintsih

 • Trenutno teden

  16. oktober - 22. oktober

  2. Strokovna besedila

  Vsebina: struktura besedila, jezikovni slog, pogoste slovnične napake, citiranje.

  2. naloga - do konca dneva: dokument na najmanj eni strani in pol in največ dveh straneh o možni diplomski temi na osnovi podanega vzorca, literatura naj vsebuje tri vsebinsko sorodne diplome na FRI (seznam literature naredi brez uporabe BibTeXa, diplome poišči na ePrintsih)

  Cilj: ugotoviti, kakšne so diplomske naloge na FRI, kakšne teme so možne, katere teme pokrivajo posamezni mentorji

  Domača naloga: pregledati kaj publicirajo pedagogi na FRI, predvsem potencialni mentorji (uporabi spletne strani posameznih pedagogoveprints.friCOBISSGoogle učenjak) • 30. oktober - 5. november

  Dne 2. novembra bo v času predavanj in vaj pri Projektnem praktikumu mag. Ksenija Rozman imela predavanje o predmetu Delavna praksa.

  Več informacij o njenem predavanju bo posredovala vsem študentom sama.

  Naloge v tem tednu ni.