Računalniške krožke na srednjih in osnovnih šolah vodite pod mentorstvom  dr. Matjaža Pančurja iz Laboratorija za računalniške komunikacije.

Trenutno: ni čisto nujno, da ste že dogovorjeni. Je pa najbolje že imeti kontakte v SŠ.

Osnovna naloga vodje računalniškega krožka je širjenje navdušenja nad računalništvom. Saj veste, preleviti se morate v tistega g33ka, ki je tudi vas navdušil za študij v tej smeri in za nenehno raziskovanje in odkrivanje novih reči, ki jih ponuja svet računalništva.

Še najbolj veseli smo, če se študentje vračate na srednje šole, ki ste jih tudi sami obiskovali. Ker je področje računalništva široko, zanimanja dijakov pa različna, se skušamo z vsebino krožka čim bolj prilagoditi šoli na kateri izvajamo krožek, na primer:

  • osnove programiranja v jeziku Python,
  • nadaljevalno programiranje v jeziku Python,
  • programiranje mobilnih aplikacij za platformo Android,
  • osnove računalniških komunikacij in računalniške varnosti,
  • vsebina/tehnologija po vašem predlogu - v dogovoru s koordinatorjema.

Ko postanete vodja krožka, se boste s svojo skupino dijakov srečevali vsak teden po dve uri. Poleg tega se sestajamo v LRK, kjer se dogovorimo, kaj naj bi posamezna skupina počela. Seveda se morate na krožek tudi pripraviti, kar pa vam ne bi smelo vzeti več kot dve uri tedensko. Skupaj boste tako v enem semestru opravili vsaj 75 ur strokovnega dela.

Pri tej aktivnosti morate oddati poročilo, ki ga podpiše vaš mentor iz LRK.

Za več informacij kontaktirajte: matjaz.pancur@fri.uni-lj.si

Last modified: Thursday, 13 October 2022, 1:03 PM