Izvajalci

  • Primož Moravec (govorilne ure: četrtek, 10:40--11:10 v R2.35)

Vsebina:

  • Številske množice, zaporedja in številske vrste.
  • Funkcije: osnovni pojmi, graf, zveznost in limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij, reševanje nelinearnih enačb, graf, nivojske krivulje in zveznost funkcije dveh spremenljivk, funkcije več spremenljivk.
  • Odvod: definicija in geometrijski pomen odvoda, računanje odvodov, parcialni odvodi, diferencial in linearna aproksimacija funkcije, odvodi višjega reda, Taylorjev polinom in Taylorjeva vrsta, uporaba odvoda: risanje grafov, računanje limit, stacionarne točke, lokalni, globalni in vezani ekstremi, primeri optimizacijskih nalog, 
  • Integral: Nedoločeni integral, računanje nedoločenih integralov. Določeni integral in ploščine. Zveza med nedoločenim in določenim integralom, primeri neelementarnih funkcij, uporaba integrala.
Last modified: Thursday, 12 October 2023, 10:55 AM