V okviru predmeta RVP / OSD lahko tudi izvedete sodelovanje s kakšnim laboratorijem na FRI. V okviru sodelovanja lahko sodelujete pri delu ali raziskavah, ki potekajo v laboratoriju in s tem razširite svoje znanje študija s praktičnimi vidiki.

Za izvedbo takšnega sodelovanja:

 1. Poiščite pedagoga s področja, ki vas zanima, in vzpostavite stik z njim.
 2. S profesorjem napišite PROGRAM DELA (obrazec ni predpisan) na 1 strani A4, kjer:
  • Opišite predlog vsebine dela, ki naj izkazuje obseg 75 - 90 ur, terminski načrt in pričakovane rezultate, kaj se boste iz dela naučili.
  • Napišite izjavo, da za opravljeno delo ne boste hkrati prejeli tudi plačila in da istega dela ne boste uporabili ponovno za pridobivanje kreditnih točk, npr. pri diplomski ali magistrski nalogi.
  • Program dela podpišeta študent in profesor, pošljete ga po mailu (gasper.fijavz@fri.uni-lj.si)).
  • Po prejemu potrditve, da je plan dela ustrezen, lahko pričnete s sodelovanjem.
 3. Med sodelovanjem izpolnjujte Poročilo o opravljenem delu, ki ga boste oddali ob zaključku dela za vpis ocene. Podrobna navodila glejte na glavni strani predmeta.
Last modified: Wednesday, 18 October 2023, 1:48 PM