Sestava ocene

10 %

10 %

15 %

15 %

50 %

1. preverjanje

2. preverjanje

3. preverjanje

Poročilo

Ustni izpit

Pogoji za pozitivno oceno:

  • ocena vaj vsaj 50 %,
  • ustni izpit vsaj 50 %.


Predavanja

Obisk predavanj je ZELO zaželen, saj se tu spoznate z osnovnimi pojmi in principi, ki jih nato uporabite na laboratorijskih vajah. Ko pridete na vaje, se predpostavlja, da imate vse potrebno znanje s predavanj.

Tekom semestra se bosta v okviru predavanj odvijala dva obiska (obisk strokovnjaka in ogled podjetja). Zelo zaželen je obisk vsaj enega od dogodkov.

Laboratorijske vaje

CIlj laboratorijskih vaj je v paru izdelati projekt, in sicer vse od ročnega in avtomatskega vodenja naprave do izdelave nadzornega sistema SCADA in komunikacije preko protokola OPC UA ali ADS.

Med semestrom bodo tri preverjanja stanja projekta. Termini preverjanj bodo sporočeni na vajah. Prvi dve preverjanji prineseta po 10 % končne ocene, tretje preverjanje na koncu semestra pa 15 %. Poročilo (projektna dokumentacija), ki je pogoj za pristop k ustnemu izpitu, prinese še 15 %. Skupaj torej vaje prispevajo 50 % h končni oceni predmeta. Ostalih 50 % prinese ustni izpit.

Izpit

  • Poročilo (projektna dokumentacija) je sestavljeno iz opisa sistema, njegovega delovanja in navodil za uporabo. Rok za oddajo končne verzije poročila bo objavljen na učilnici. Običajno je nekaj dni pred ustnim izpitom.
  • Termin za ustne zagovore je praviloma enak razpisanemu izpitnemu roku na Studisu.

Last modified: Tuesday, 26 September 2023, 9:12 AM