Pri uporabi SUPB lahko sami vplivamo na zmogljivost glede časa/odzivnosti in potrebnega prostora. Razlike se pokažejo pri večjih bazah (veliko število zapisov 1.mio in več).

En način je domišljena uporaba indeksov, o katerih smo že govorili, drugi način pa je izbira načina zapisa podatkov. Z ukazom Show engines oziroma Show storage engines nam MariaDB izpiše trenutno nameščene pogone, med katerimi lahko izbiramo. Alternativne pogone lahko namestimo ročno, kot je opisano v navodilih za MariaDB tu so na kratko tudi opisani različni pogoni in čemu so namenjeni. Paziti pa moramo, da preverimo ali izbrani pogon omogoča gradnike, ki jih potrebujemo (npr. določanje tujih ključev, indeksiranje, atributi z ničelno (Null) vrednostjo, bazni prožilci, shranjeni podprogrami ipd.)


Kot zanimivost omenimo možnost uporabe spomina (memory) kot izbranega pogona. V spominu vse poteka hitro, saj ni prenosa podatkov iz sekundarnih naprav. Žal pa je taka baza obstoječa le dokler je računalnik prižgan, poleg tega pa je velikost omejena (s spremenljivko max_heap_table_size) in ne omogoča atributnih tipov, kot je BLOB in Text, omogoča pa tipe spremenljive dolžine in je uporabna za začasne tabele.

Znotraj ene baze lahko uporabljamo več pogonov, saj se le ta določi pri definiciji tabele.

create table opportunities (
id int,
accountName varchar(20),
name varchar(128),
owner varchar(7),
amount decimal(10,2),
closeDate date,
stageName varchar(11),
primary key (id),
key (accountName)
) engine=Memory;

Da bi lahko primerjali učinkovitost različnih pogonov, spomnimo na ukaze Show profile iz prejšnjih vaj (prosojnica Merjenje časa v MariaDB).

Zadnja sprememba: torek, 16. november 2021, 11.43