Predavanja:

 • Eksterni vidiki obvladovanja podatkov:

  • Podatkovne baze in podatkovna skladišča
  • Načrtovanje podatkovnih baz (ponovitev)
   • Konceptualno, logično in fizično načrtovanje
   • Normalizacija relacij
  • Načrtovanje podatkovnih skladišč
   • Namen in načrtovanje podatkovnih skladišč
   • Zagotavljanje kvalitete shranjenih podatkov
   • Analiza shranjenih podatkov (OLAP, Data Mining)
  • Načrtovanje nerelacijskih podatkovnih baz
 • Interni vidiki obvladovanja podatkov: 

  • Dostop do podatkov
  • Zagotavljanje dostopnosti in konsistentnosti podatkov (upravljanje s transakcijami)
   • Upravljanje sočasnosti dostopa do podatkovne baze
   • Varovanje in obnavljanje podatkovne baze
  • Relacijska algebra in SQL (ponovitev)
  • Optimizacija in evalvacija poizvedb
   • Načrtovanje izvajanja poizvedb
   • Vrednotenje zahtevnosti osnovnih operacij
   • Alternativne strategije izvajanja poizvedb
  • Upravljanje delno strukturiranih in nestrukturiranih podatkov (XML, prostorski podatki, tekst, zvok, slika)
  • Nerelacijske podatkovne baze.

Vaje

 • Kdor ima svoj prenosni računalnik, naj ga prinese na vaje!
 • Praktična obravnava nekaterih tem s predavanj
  • Spoznavanje s programsko opremo
  • Načrtovanje podatkovne baze (orodje PowerDesigner) in podatkovnega skladišča
  • Analiza podatkov v podatkovnem skladišču
  • Normalizacija, priprave na normalizacijo
  • Programski dostop do PB
  • Transakcije
  • Optimizacija poizvedb
  • Nerelacijske PB
Последнее изменение: четверг, 3 октября 2019, 08:44