Imamo relacijo (tabelo) s podanimi funkcionalnimi odvisnostmi. Določite
(a) en ključ (Elmasri-Navathe)
(b) vse ključe (Saiedian-Spencer)
(c) normalizirajte v 3. NO in BCNO

     R2(D, O, N, T, C, R, Y)

    D, O -> N, T, C, R, Y
    D -> N


(d) naloge a-c rešite še z dodatno odvisnostjo N->D

(e) naloge a-c rešite še z dodatno odvisnostjo     C, R -> D

Imamo relacijo (tabelo) s podanimi funkcionalnimi odvisnostmi. Določite
(a) en ključ (Elmasri-Navathe)
(b) vse ključe (Saiedian-Spencer)
(c) normalizirajte v 3. NO in BCNO


 Shipping (ShipName, ShipType, VoyageID, Cargo, Port, Date)

ShipName      -> ShipType
VoyageID      -> ShipName, Cargo
ShipName, Date -> VoyageID, Port


Date je datum prihoda ladje v pristanišče (Port).

Last modified: Sunday, 5 November 2023, 9:43 PM