Nekatere naloge zahtevajo uporabo matematičnih funkcij, kot so sqrt (kvadratni koren), sin, cos in podobnih. Python jih nima, vendar jih bo skrivnostno dobil, če na začetek programa dodamo

from math import *

Pretvarjanje temperatur

Napiši program, ki mu vpišemo temperaturo v Celzijevih stopinjah in izpiše temperaturo v Fahrenheitih in Kelvinih.

Krog

Napiši program, ki izračuna površino in obseg kroga, katerega polmer poda uporabnik.

Pitagorov izrek

Napiši program, ki uporabnika vpraša po dolžinah katet pravokotnega trikotnika in izpiše dolžino hipotenuze.

Površina trikotnika

Napiši program, ki uporabnika vpraša po dolžinah stranic poljubnega trikotnika in izpiše njegovo ploščino očrtanega in včrtanega kroga. (Formule, ki jih ne poznaš, poišči na internetu.)

V program vnesi trikotnik s stranicami 3, 8 in 4. Kaj se zgodi in zakaj?

Vodnjak

Če vržemo v vodnjak kamen in je v vodnjaku voda, se čez nekaj časa zasliši čof. Napiši program, ki mu uporabnik vpiše, koliko časa je minilo od trenutka, ko smo spustili kamen, do trenutka, ko je reklo čof, program pa izpiše globino vodnjaka.

Poprečna ocena

Napiši program, ki mu uporabnik vpiše oceno, ki so jo pri matematiki dobili Ana, Benjamin in Cilka. Program naj izračuna in izpiše poprečno oceno.

Izziv za razmišljujoče tipe: recimo, da ne bi radi izpisali poprečne temveč srednjo oceno. Če so Ana, Benjamin in Cilka dobili 3, 2 in 5, bi radi izpisali 3. Izziv: sprogramiraj to reč brez uporabe pogojnih stavkov ali česa podobno "naprednega". Konkretno, uporabljaj le funkcije input, print, min in max. Namig: min in max lahko prejmeta poljubno število argumentov. Pomisli tudi na to, da imaš samo tri osebe; pri štirih ta trik ne bi vžgal.

Hitri prsti

Če na začetek programa napišemo

from time import * bomo, med drugim, dobili funkcijo time(), ki vrne čas v sekundah od ... nekega trenutka v davni preteklosti.

Napiši program, ki uporabnika vpraša, koliko je 6 krat 7. Uporabnik bo premislil in vpisal odgovor. Program pa naj se ne ukvarja z odgovorom ter tem, ali je pravilen ali ne, temveč naj izpiše, koliko sekund je človek potreboval za razmišljanje.

Namig: če veš, koliko je bila ura pred klicem funkcije input in koliko je bila ura po klicu, znaš izračunati, koliko časa je minilo vmes.

Hitri prsti 2

Če napišemo na začetek programa

from random import * dobimo (med drugim) tudi funkcijo randint, ki jo pokličemo z dvema argumenta (ki morata biti celi števili) in vrne naključno celo število na tem intervalu. Tako bo randint(1, 10) vrnila naključno število med 1 in 10.

Napiši program, podoben gornjemu, vendar naj ne vpraša vedno, koliko je 6 krat 7, temveč naj si s pomočjo funkcije randint izmišlja naključna vprašanja iz poštevanke. Program bo torej izžrebal dve števili in izpisal račun s tema dvema številoma namesto s 6 in 7.

Last modified: Tuesday, 14 October 2014, 7:48 AM