Izmenična napetost - zaporedna vezava upornika in kondenzatorja

računska izpeljava