RL low-pass filter

razlaga

Kliknite http://sim.okawa-denshi.jp/en/LRlowkeisan.htm povezavo, če želite odpreti URL.