Ne najkrajši uvod v LaTeX 2e

Kliknite na povezavo http://www-lp.fmf.uni-lj.si/plestenjak/vaje/latex/lshort.pdf, če želite odpreti vir.