Slovnična pravila

Kliknite na povezavo http://bos.zrc-sazu.si/c/sp/sp2001_pravila.pdf, če želite odpreti vir.